Region:
Termin: od: do: Ilość osób:

Ogólne Warunki Handlowe

Warunki regulują stosunki między operatorem TIPPOBYT biura podróży, który jest TIPPOBYT Ltd., w oparciu o Vršku 127 Hněvousice, 295 01 Mnichovo Hradiště, ID 29138965 (zwany TIPPOBYT), leasingodawca obiektów rekreacyjnych, które zapewniają wyjazdy rekreacyjne poprzez TIPPOBYTu (wynajmującego) a uczestnicy pośredniczy święta opakowaniu (klienta). Klient, który zamawia maklerskich i zakwaterowania usługi poza ich działalności lub poza niezależnego wykonywania ich zawodu (niezależnie od tego, czy pobyt płacone przez siebie lub swojego pobytu płaci pracodawca) jest również jeżeli modyfikacja niniejszych Warunków warunków prowadzenia działalności gospodarczej odnosi się tylko do niego oznaczona jako klienta - konsumenta. Klient pod względem niniejszych Warunków jest klient, który zamawia pobyt wypełnieniu i wysłaniu formularza obowiązującego porządku pobytu w przypadku, gdy klient jest osobą fizyczną działającą na własny rachunek. Jeśli klient zamawiania pobyt jest osobą prawną, wówczas klient jest osobą prawną, o której mowa w polu "Nazwa firmy" w postaci wiążących zamówień pobyt z "informacji rozliczeniowych". Osoby fizyczne lub prawne zawarcia wzajemnych stosunków gospodarczych w związku z pobytów i usług pośrednictwa związanych z tymi działaniami. Przedmiotem relacji między TIPPOBYTem i działalności maklerskiej klienta TIPPOBYTu dla klienta, do zawarcia umowy zakwaterowania pomiędzy klientem a właścicielem. TIPPOBYTem przedmiotem relacji między wynajmującym i prezentacji głównej wakacji w celu znalezienia osób zainteresowanych w pomieszczeniach mieszkalnych w tym budynku. Niniejsze Ogólne Warunki są regulowane przez alternatywną, a także umowa zawarta zakwaterowania relacja oparta na zasadach pośrednictwa TIPPOBYTu pomiędzy klientem a właścicielem. Wszystkie te relacje są zawierane zgodnie z właściwymi przepisami powszechnie obowiązującymi przepisami Republiki Czeskiej, w szczególności Ustawa nr. 89/2012 Coll. Kodeks Cywilny. Wzajemne relacje są dodatkowo modyfikowane w następujący Ogólnych Warunków TIPPOBYTu i są one wiążące dla wszystkich stron. Ma zastosowanie w przypadku wszelkich sporów dla klientów z zagranicy Zasadami i warunkami obowiązującymi w języku czeskim. Decydujące jest prawo czeskie językiem czeskim.

Artykuł I Przepisy wstępne - utworzenie stosunku umownego

TIPPOBYT zapewnia pobyty rekreacyjne w domach wypoczynkowych ze swojej oferty dla klientów oraz świadczy usługi związane z tym działania.
Stosunki umowne pomiędzy TIPPOBYTem (jako pośrednika zamieszkania), a klient (jako kandydata na pobyt) jest tworzony na podstawie elektronicznych zamówień klientów pozostać mediacji i przyjęcie przez TIPPOBYTu. Przesyłając swoje pośrednictwo zamówienia pobytu pod adresem elektronicznym grantów TIPPOBYTu klienta, użytkownik zgadza się TIPPOBYT natychmiast wszczęte w stosunku do obiektu rekreacyjnego, który jest w określonej kolejności, usługi mediacyjne w celu osiągnięcia pożądanych korzyści z tego związku, jakim jest zapewnienie zawarcia umowy zakwaterowania z właściciel.
TIPPOBYT świadczy usługi brokerskie dla klientów powyżej 18 lat. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z tych usług tylko przez osoby powyżej 18 lat.
Za zobowiązania innych osób uczestniczących w rezydencji wypoczynkowego jest klient, który zamówił pobyt w formie wiążącego celu pobytu i zawieranych z TIPPOBYTem stosunku umownego.
TIPPOBYT zobowiązuje się do uzyskania danych osobowych od klientów i właścicieli nieruchomości wykorzystywanych do celów wewnętrznych służy jedynie do pośredniczenia pobyty. Informacje na temat klientów i właścicieli TIPPOBYTu są przetwarzane zgodnie z ustawą nr. 101/2000 Sb. Ochrona danych osobowych i te strony zgadzają się z tym.

Artykuł II Zakonu pozostaje.

 1. Klient - obowiązującego porządku mediacji zamieszkania

      i.        Obowiązującego porządku mediacji przebywającego w formie pisemnej (formularz jest dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej TIPPOBYTu). Przy zamówieniu, klient powinien zgłosić sprzeciw numer, datę, całkowitą liczbę osób (podzielonych na dorosłych i dzieci, określającą wiek dzieci w nocie), sposobu płatności na fakturze (jeśli jest wymagana do zapłaty pozostanie z wkładem pracodawcy lub osoby biznesu) i czy na prowadzenie zawiesić obowiązek podjąć zwierzaka (tylko wtedy, gdy właściciel na to pozwala). Ponadto informacje o stanie kontaktu, a nawet zakład wymiana i termin (w przypadku nie właściciel poważne powody potwierdzenia zamówienia) i ten porządek klient wysyła do TIPPOBYTu klikając na "Złożenie" w formularzu zamówienia na stronie www TIPPOBYTu. Ten porządek jest porządkiem pobytu mediacji wobec pośrednika, który jest TIPPOBYTu, a także wiążące postanowienie o zawieszeniu w stosunku do właściciela nieruchomości. Przed wysłaniem zamówienia zgody klienta jest wymagane w tych warunkach - bez celu zgoda nie zostanie dostarczona do TIPPOBYTu. Wysyłając zamówienie klient - konsument, zgadza się również i wyraźnie ich zażąda w rozumieniu § 1837) kc do TIPPOBYT jako pośrednika zamieszkania, usługa subskrypcji miejsce polegające na zorganizowaniu zakwaterowania, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zgodnie z § 1829 kodeksu cywilnego. Klient - Konsument przyznaje, że w tym przypadku nie od umowy z TIPPOBYTem dymisji. Klient - przesyłki konsument zamówił pobyt, który ma się odbyć lub rozpocząć w ciągu okresu wycofania zgodnie z § 1829 kodeksu cywilnego, a także zgadza się i wyraźnie ich zażąda w rozumieniu § 1837) kodeksu cywilnego, że właściciel dokonał zamówionej usługi dawania zakwaterowanie w ośrodku rekreacyjnym, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Warunki odstąpienia od umowy w tym przypadku są określone w art. VI. S. 2 niniejszych Ogólnych Warunków. Klient wyraża zgodę na wykorzystanie zdalnych środków komunikacji w celu zawarcia umowy z TIPPOBYTem i wynajmującym, koszty ponoszone przez konsumenta przy użyciu tych środków porozumiewania się na odległość (np. Koszt połączenia z Internetem) są ponoszone przez klienta. 

     ii.        Potwierdzenie zamówienia mediacji pozostając TIPPOBYTu jest zamknięty stosunków maklerską z klientem. Zlecenie uważa się za potwierdzone na podstawie potwierdzenia elektronicznej wysłanej na adres poczty elektronicznej (e-mail) klienta.

    iii.        Na podstawie potwierdzonego zamówienia rozpoczyna się natychmiast TIPPOBYT działania w celu zabezpieczenia wymaganego obiektu i jego potwierdzenie ze strony właściciela. W przypadku, gdy wymagany termin w ośrodku rekreacyjnym darmowe, wysyła TIPPOBYT informacji o klientach, potwierdzenie zamówienia pobyt przy obiekcie, w którym komunikują dokładnych terminów płatności i pobyt rezerwy na okres podany w potwierdzeniu zamówienia pobytu (zwykle 2-5 dni). Klient płaci w tym okresie płatności rezerwacji (zazwyczaj 20-50% całkowitej ceny za pobyt - w zależności od rodzaju i długości pobytu). Ta ilość rezerwacji zaliczkę reprezentuje również TIPPOBYTu płacić za usługi związane z zapewnianiem miejsc zakwaterowania dla klienta, kwota jest zawarta w całkowitej cenie za pobyt, który jest wymieniony w TIPPOBYTu menu. Rezerwacja płatności (a także opłaty za rezerwację) płacone przez klienta (z wyłączeniem klientów z zagranicy) w TIPPOBYTu CZK na rachunek w Republice Czeskiej. Klient płaci za zarezerwowany zagraniczną płatność w EUR na rachunku TIPPOBYTu EUR.

    iv.        Po otrzymaniu płatności rezerwacji TIPPOBYT pozostania rezerw obowiązkowych w postaci kontaktach transferów do noclegu na klienta, a klient przy zakwaterowaniu (zwana w Wikipedii). TIPPOBYT wydała również i wysłał (zazwyczaj w formie elektronicznej lub pocztą) do zajęcia klienta voucher Travel - VOUCHER (vouchera). Voucher zawiera liczbę obiektów, dokładny termin pobytu, ilość osób, ilość płatności przypadający na właścicieli przy zakwaterowaniu (w tym informacje dotyczące wysokości jakiejkolwiek zaliczki w wysokości żądanej przez właściciela wysłanego wcześniej), dokładne informacje kontaktowe na temat zakwaterowania i innych szczegółowych informacji na temat miejsca zamieszkania.

     v.        W przypadku rozliczeń za kwotę łączną za pobyt jest wymagana opłata za rezerwację. Budynek jest obowiązkowo zarezerwowana i kontakty przekazany po uiszczeniu kwoty zgodnie z fakturą na kwotę łączną cenę za pobyt na rachunku TIPPOBYTu. Wniosek o zwrot kosztów do pozostania z faktury klient ma obowiązek oznaczyć już wiążącego celu pobytu w tym przypadku konieczne jest również, aby dać rozkaz do pełnych informacji o płatnościach klienta, która powinna być faktura została wystawiona. Sposób płatności faktury i związanych z cenami tego usługi świadczone są wyszczególnione w menu płatności przez faktury http://www.pronajem-chaty-chalupy.cz/fakturace/. Płatność na fakturze jest pobierana opłatę administracyjną.

      vi.        Wydajność wynikające z relacji pomiędzy pośrednikiem i TIPPOBYTem klienta uważa się za udzielone w chwili zawarcia umowy pomiędzy klientem a wynajmującym na podstawie art. II, s. 2. Sekcja II niniejszych Ogólnych Warunków, zlecenie dostawy potwierdzeniem właściciel TIPPOBYTu. Ten moment jest zwieńczona aktywność TIPPOBYTu jako okresu pośredniego, tj. Wynik osiągnięty pośrednictwo TIPPOBYTu w rozumieniu § 2445 kodeksu cywilnego, aby stanowić podstawę do rekompensaty w formie płatnego opłaty rezerwacyjnej. Twierdzenie to nie jest naruszona nawet jeśli później ze względu na właściciela lub klient nie wykona stosowne umowy dotyczące zakwaterowania.

     vii.        Pośrednictwa TIPPOBYTem pobyt nie wpływa na możliwość dalszego określenia warunków, jeżeli są wynajmujący i klient wspólnie następnie zgodził się (np. W postaci specyfikacji lub uzupełnienia Umowy zakwaterowania, w tym jakiejkolwiek pracy, zakwaterowania lub innego rzędu nieruchomości wakacyjnych). Niniejsze Ogólne Warunki TIPPOBYTu aby dostosować relacje współzależności między klientem a właściciel powinien alternatywnej.

      2.        Właściciel - Mediated pobyt zamów

      i.        Kolejność zastępczą pobyt sporządza się na piśmie i przekazywane przez TIPPOBYTu zwykle za pośrednictwem wiadomości e-mail do miejsca zakwaterowania (w zależności od kontaktu z umowy ramowej o współpracy zawartej pomiędzy TIPPOBYTem i właściciela). W celu pozostania rozwiązać poprzez TIPPOBYTu właściciela, TIPPOBYT numer zamówienia, numer budynku, daty pobytu, liczby osób (z podziałem na dorosłych i dzieci, ewentualnie ze wskazaniem wieku), kosztów zakwaterowania, jeśli jest to konieczne, zwrócić się do klienta do pozostania z własnymi zwierzętami.    

     ii.        Potwierdzeniem właściciel (gdy jest oczywiste, datę i nazwisko osoby, o wydanie nakazu przebywających = rezerwacji zostanie potwierdzone) natychmiast przesłać TIPPOBYTu elektronicznie przez e-mail: objednavky@tippobyt.cz~~dobj. Przez dostarczania TIPPOBYTu potwierdzenie zamówienia jest umowa między właścicielem a klientem jest zawierana.

    iii.        Pośredniczy potwierdzenie zamówienia przebywają w tym samym czasie właściciel potwierdza prawidłowość i kompletność opisu prezentacji internetowej obiektu na stronie TIPPOBYTu i zgadza się z zawarcia umowy zakwaterowania ze klient potwierdzone zamówienia.

Artykuł III Długość pobytu

Pobyty są zazwyczaj w sezonie tygodnia (zazwyczaj sobota - sobota). Daty Sezonu są wymienione na stronie internetowej TIPPOBYTu.
Poza sezonem można zazwyczaj weekendowe (zwykle piątek - niedziela). Płatność jest wymagana w tym przypadku przez trzy dni w cenie poza sezonem (na tych pobytów prawda cena / dzień = cena / noc), czy obiekt został wymieniony łączną cenę weekend. Poza sezonem można rozwiązać umowy o długości pobytu. Pobyty weekendowe może zorganizować wyjątkowo dobrze w sezonie (po uzgodnieniu TIPPOBYTu z właścicielem), oraz w pomieszczeniach, w których korzystanie z budynku następuje: możliwe weekendowy przez cały rok.
Główny sezon zimowy można zorganizować pobyt krótszy niż tydzień, minimum 4 noce.
Celem przejęcia to dzień, gdy pobyt jest zazwyczaj między 14 i 17 godzin. Przekazanie budynku i wydalenia jest ostatni dzień wynajmu w ciągu 10 godzin, chyba że klient oraz właściciel uzgodniono inaczej.

Artykuł IV Ceny i płatności

 1. Ceny za pobyt negocjowane są umowy na podstawie ustawy o cenach nr. 526/1992 Sb. Ceny są w ofercie internetowej zawierają podatek VAT i opłata za rezerwację w tym zgodnie z art. II. ust. 1 pkt iii. Ceny są zazwyczaj za obiekt na tydzień (lub. Przedmiot i noc), niezależnie od liczby osób. W tym samym czasie jednak, maksymalna liczba osób przebywających w budynku. Te fakty są zawsze podane w menu obiektu. 
 2. Cena weekendowa (piątek - niedziela) będzie opłata za cenę przez 3 dni, a nie - o ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej. W tym przypadku cena / dzień = cena / noc. Minimalna opłata za 3 noce.
 3. Dla większości obiektów są wypłacane rzeczywiście zużyte elektryczności lub gazu i wyjątkowo opał. W niektórych miejscowościach wybranych opłata klimatyczna w zależności od wymagań poszczególnych gminach. Opłata ta jest zwykle w zakresie od 10 do 30 CZK za osobę / doba (emeryci i dzieci poniżej 18 roku życia, zwykle nie ma), a także płaci wynajmujący.
 4. Standardowe wynajmujący zobowiązany przesłać kopię zapasową wcześniej (zazwyczaj w ciągu 10 do 30 dni od daty wniesienia opłaty rezerwacyjnej w wysokości 50% ceny zakwaterowania, koszt zakwaterowania jest pozostała część całkowitej ceny za pobyt, po odjęciu opłaty rezerwacyjnej). W przypadku pobytów w którym przebywają z wczesną datą rozpoczęcia pobytu, okres ten może być dla wpłaty zaliczki za zakwaterowanie odpowiednio zmniejszona. Stawki Dopłata za zakwaterowanie jest wypłacana przy wsiadaniu na pobyt w gotówce, odpowiednio. EFT (3-10 dni przed przyjazdem) ze względu na właściciela. Istotne informacje na wypłatę depozytów do informacji przesłanych w e-mailu, "w Wikipedii" i Voucherze informacje istotne dla większości stawek opłat za zakwaterowanie komunikacyjnej. W przypadku pobytów przedmiotów w języku słowackim lub płatności odwrotnie z zagranicy do budynków w Republice Czeskiej, zawsze zapewnia właścicielowi, czy zaliczki a kwota zostanie wypłacona w euro lub CZK. TIPPOBYT w tym kontekście zapewnienie klientowi kontakty do obiektu także pełnej informacji wymaganej dla płatności refundacji za granicą.
 5. Kwota płatności i termin płatności zaliczki i pozostałej kwoty za zakwaterowanie, który wysyła wynajmującego klienta dla klientów, autentyczne, a dane te są zawsze podane w kontaktach z właścicielami obiektów noclegowych i kuponów, w tym wspomnianej kwoty, daty, numeru konta i zmiennej symbol. W przypadku, gdy płatność ta (kwota, termin, etc.) niedotrzymanie warunków umowy, zgodnie z porządkiem pobytu po stronie klienta.
 6. W przypadku faktury na kwotę łączną za pobyt, w końcu. Ze swej strony, zwraca uwagę na tworzenie kopii zapasowych i dodatek, odpowiednio. ich części, wynajmujący TIPPOBYT. Opcja płatności są szczegółowo opisane na stronie internetowej tutaj: http://www.pronajem-chaty-chalupy.cz/fakturace/
 7. Wynajmujący może żądać zapłaty zwrotnej kaucji, zazwyczaj w wysokości 1000 CZK 5000 CZK. Depozyt ten jest zwracany do klienta w dniu wyjazdu, o ile nie było uszkodzenia mienia.

Artykuł V Prezentacja budynku, urządzeń i usług

Klienci mogą korzystać z centrum rekreacyjnego dostarczając oferuje zakwaterowanie deklarowaną prezentację internetowego obiektu na stronie TIPPOBYTu odpowiednio. To może być ponadto określony w obiekcie lub zasad działania obiektu rekreacyjnego. Dla kompletności, dokładności i terminowości opisu prezentacji internetowej TIPPOBYTu obiekt odpowiadający wynajmującego (TIPPOBYT umieścić w prezentacji obiektu informacje przekazane w kwestionariuszu w ramach umów o współpracy w razie jakichkolwiek przyszłych zmian właściciel jest zobowiązany pisanie TIPPOBYT bez zwłoki, w celu umożliwienia aktualizować swoją prezentację internetową).
Wszystkie obiekty rekreacyjne mają podstawowe wyposażenie: bieżącą wodą, toalety, prąd, pościel oraz w pełni wyposażoną kuchnię ze sprzętem do gotowania. Wyjątki i inne udogodnienia są zawarte w opisie każdego obiektu. Decydujące jest zawsze opis wyposażenia wymienionego w prezentacji każdego obiektu. Szczegóły wyposażenia danego TIPPOBYT wypoczynkowego informuje klienta na żądanie. Dla urządzeń i usług w ośrodku rekreacyjnym, jak również dla ich jakości, odpowiedzialny wlasciciel. W przypadku, gdy usługi zawarte w opisie nieruchomości nie zostały wykonane prawidłowo, klient ma prawo zwrócić się do właściciela do zaradzenia tej sytuacji.
Dla każdego obiektu jest określona przez maksymalną liczbę osób. Niektóre obszary obiektu może być zamknięte przez właściciela budynku - nie podlegają one wynająć wakacje.
Czyszczenie rekreacyjny dostarczonych przez właściciela. Klient jest zobowiązany oddać obiekt w tym samym stanie, w którym odbyła. Jeśli tego nie zrobią, właściciel ma prawo do rozsądnego potrącenia z kaucji.
Rzeczowe informacje własność i jeżeli jest to konieczne. Podstawowe informacje o otoczeniu (ogrodzony sad, itd.) są wymienione w prezentacji internetowej każdego obiektu. Jeśli klient wymaga żadnych wyjaśnień lub uzupełnienie danych lub informacji kontaktowych TIPPOBYT z zapytaniem o dane telefonu lub kontakt e-mail według www TIPPOBYTu http://www.pronajem-chaty-chalupy.cz/kontakty/.
nazwa internetowa obiektu jest wybierany w odniesieniu do wyszukiwarek internetowych, które zazwyczaj obejmuje znaczące miejsce, nazwę gminy lub dzielnicy rekreacyjnej znajduje się w lub w pobliżu obiektu. Nazwa obiektu określa TIPPOBYT. Klienci, którzy relaksujący pobyt w obiekcie przekazywane, są one przekazywane w kontaktach nie tylko kontakty do pomieszczenia, ale również dokładną nazwę miejscowości, odpowiednio. numer domu lub numer rejestracyjny, w którym nieruchomość znajduje się na wakacje. Właściciel zwykle przybywają ułatwić klientowi wysyłanie dostęp mapy / planu lub Podjazdy wyjaśnić poprzez e-mail lub telefon w tym samym czasie określając czas gdy transfer odbywa obiektu miejsce właściciela do korzystania z klientem.

Artykuł VI Rezygnacja z pobytu przez klienta

 1. Wycofanie potwierdzonego zamówienia pobytu właściciela może być częścią doświadczenia klienta w jego relacji z właścicielami (jak również rezygnacji z zamieszkania) dla ważnych powodów tylko i wyłącznie w formie pisemnej, wycofanie następuje z chwilą dostarczenia odpowiedniego dokumentu / komunikatu dotyczącego pocztowych adres TIPPOBYTu natomiast adres pocztowy obiektu.
 2. Klient - konsument ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej pomiędzy nim a wynajmującym wypłacić na podstawie § 1829 kodeksu cywilnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania kontaktów do obiektu bez podania przyczyny, ale to tylko w przypadku, gdy usługi hotelarskie świadczone przez wynajmującego nie zostały spełnione. W przypadku, gdy w międzyczasie dla klienta - konsumenta do zapłaty zaliczki w cenie zakwaterowania, właściciel jest zobowiązany do złożenia odzyskane, klient - konsument w ciągu 14 dni od daty zwrotu wypłaty. Formę wycofania właściciela dostępna jest tutaj w tych Ogólnych Warunków (formularze Artykuł XI). Klient - konsument może odstąpić od umowy zawartej z właścicielem, jeśli usługi hotelarskie nie zostały spełnione. Wycofuje Jeśli klient - konsument, umowa z wynajmującym a właściciel świadczących usługi zakwaterowania na życzenie klienta - konsumenta. Na podstawie art II. . 1 pkt a te Ogólne Warunki rozpoczął się przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, klient płaci - Landlord Consumer część kursów na sprzedaż do świadczeń przewidzianych do momentu odstąpienia. Termin umowy odstoupeníod jest zachowana, jeśli klient - konsument w trakcie wynajmującego wysyła powiadomienie odstąpienia od umowy.
 3. Jeżeli odstąpienie od umowy zawartej na podstawie potwierdzonych zamówień pomiędzy klientem a właścicielem, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ustępie 2 niniejszego artykułu, ogólnych warunków handlowych, klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty anulowania właściciela.: 

      i.        okres karencji wynoszący 60 dni lub więcej przed przyjazdem ............................. 20% stawek dla celów art. IV, pkt . 5-ty

     ii.        Wycofanie w ciągu 59-30 dni przed przyjazdem ............................... 30% stawek dla celów art. IV ust. 5-ty

    iii.        Wycofanie w ciągu 29-15 dni przed przyjazdem ............................... 50% stawek dla celów art. IV ust. 5-ty

    iv.        Wycofanie w ciągu 14-8 dni przed przyjazdem ............................... 80% stawki dla celów art. IV ust. 5-ty

     v.        Wycofanie w ciągu 7-0 dni przed przyjazdem ............................... 100% stawek dla celów art. IV ust. 5-ty

     4.  TIPPOBYT unieważnieniu części opłaty rezerwacji klienta zwrócone, ponieważ podaż w rozumieniu artykułu II. niniejsze Warunki według TIPPOBYTu wystąpił, czyli usługa mediacji został już wdrożony przez TIPPOBYTu.

     5.  W przypadku klientów, którzy sami zapewnić kompensację, odpowiednio. z właścicielem uzgodnić pompowania zgodził się przebywać w innym terminie - alternatywny, opłata anulowanie jest naładowany.   

Artykuł VII Anulowanie pobytu przez właściciela lub TIPPOBYTu

 1. Aby zrezygnować z pobytu przez właściciela nieruchomości może nastąpić w ciężkich przypadkach, gdy nie jest to możliwe, aby zorganizować swój pobyt w wyniku wydarzeń, takich jak, na przykład, klęsk żywiołowych, katastrof i innych nagłych, że nie było możliwe przy zawieraniu umów założonych a przyczyną trwa na całej długości pierwotnie uzgodnione pobyt. W przypadku, gdy wystąpiła w międzyczasie przez klienta za zaliczki w cenie zakwaterowania, właściciel jest zobowiązany do złożenia odzyskane, klient zwraca. 
 2. W wyjątkowych przypadkach może spowodować anulowanie zarezerwowanej podjazdu TIPPOBYTu podczas TIPPOBYT w tym przypadku, oferując konsumentom zastępczego odpowiedniego pobyt, o ile to w swojej ofercie. W przypadku, gdy klient nie akceptuje nieruchomość zamienną lub pobytu z odpowiednim substytutem nie jest dostępna, jeśli w międzyczasie nastąpiła zapłata opłaty rezerwacyjnej, opłata od rezerwacji TIPPOBYTu niezwłocznie zwracany do klienta. Klient ma prawo do żądania dalszego odszkodowania. Klient nie ma prawa do usług pośrednictwa, jeżeli usługi zamów TIPPOBYT klienta mediacyjne anulowany przed mediacji nakazał pobytu, prawdopodobnie już wysłane opłata rezerwacyjna zostanie zwrócona bez opóźnienia TIPPOBYTem klienta.
 3. W przypadku rezygnacji przez dostawcę zakwaterowania (powody wyłączenia przypadków określonych powyżej w ust. 1) Po potwierdzeniu Orderu zamieszkania (czyli po zakończeniu stosunku umownego pomiędzy właścicielem a klientem), np. Ze względów organizacyjnych lub operacyjnych, co było możliwe dzięki noclegów oczekiwanej lub w celu zapobieżenia powstaje Landlord obowiązek oferowania konsument rezydencja wymiana w ramach pierwotnie zarezerwowany pobyt. W przypadku, gdy klient nie akceptuje nieruchomość zamienną powstaje obowiązek właściciela do zwrotu klientowi kwotę opłaty rezerwacyjnej i góry na kosztach zakwaterowania, jeśli została już wypłacona przez płatności od klientów. Informacja o wysokości opłaty rezerwacyjnej powiadamia właściciel TIPPOBYT (opłata rezerwacyjna = "równa się" = cena całkowita za pobyt - "minus" - cena za nocleg). Klient ma prawo do żądania dalszego odszkodowania.
 4. W przypadku wskaźników braku płatności przez usługobiorcę zgodnie z art. IV. S. 5 zapewnia właścicielowi klienta termin zastępczy na wypłatę zaliczek i informuje o tym klienta i sprawdzony zarówno TIPPOBYT. Jeśli klient nie zapłaci kaucję lub suplement lub alternatywną datę w wynajmującemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy z klientem, tj. zatrzymać cancel - anulowanie. Anulowanie pobytu przez właściciela, w tym przypadku, właściciel informuje zarówno klienta i TIPPOBYT e-mail, podając jako przyczynę niezgodności z warunkami klienta umownych. W tym przypadku TIPPOBYT opłaty zwrócone rezerwacji klienta, ponieważ usługi brokerskie prawidłowo i terminowo.

Artykuł VIII Ubezpieczenia pozostaje

TIPPOBYT nie ponosi odpowiedzialności wobec klienta lub uszkodzenie mienia ruchomego i nieruchomego, w trakcie pobytu. Bez odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu i kradzieży rzeczy osobistych. Przydatność pobytu małych dzieci w różnych budynkach rekreacyjnych klient zdecyduje.
Ubezpieczenie i rekreacyjnych, w tym inwentaryzacji nie jest wliczony w cenę. Z tych powodów TIPPOBYT zaleca zarówno klienta, jak i dostawcy noclegów na zorganizowanie odpowiedniego ubezpieczenia z dowolnego ubezpieczyciela w wymaganym zakresie. Podobnie TIPPOBYT zachęca wszystkich klientów do wykupienia ubezpieczenia w przypadku rezygnacji z pobytu przez klienta, ubezpieczenie nie jest wliczone w uzgodnionej ceny za pobyt.

Artykuł IX Zażalenie

 1. Klient ma prawo do wykonywania praw z wad dostarczonych usług i skarg (dalej łącznie jako skargi) wobec wynajmującego chyba zamówione usługi hotelarskie zostały dostarczone w całości lub jakości. Reklamacje wad, klient może mieć zastosowanie wyłącznie przy zakwaterowaniu (właściciela lub opiekuna) w miejscu zamieszkania. Reklamacje należy potwierdziła na piśmie - w formie protokołu. Roszczenie nie może być dokładną lokalizację, stan i zakres obiektów z galerii lub wirtualną wycieczkę po terenie i jego otoczenia, są jedynie charakter informacyjny (podobnie jak nie możemy zagwarantować takie same warunki klimatyczne podczas pobytu, jak były warunki podczas fotografowania lub zakupić wirtualną wycieczkę po terenie i okolice).
 2. Właściciel jest odpowiedzialny za stan techniczny i higieniczny obiektu zgodnie z obowiązującymi normami. Również odpowiedzialny za obiektów budowlanych oraz szeroki zakres usług określony w zaproszeniu do przedstawienia obiektu do www.pronajem-chaty-chalupy.cz, dane i informacje w prezentacji tutaj zostały zaczerpnięte z kwestionariusza wypełnionego przez właściciela w ramach zawartych umów o współpracy pomiędzy nimi a TIPPOBYTem. Właściciel ma możliwość negocjowania z klientem, zgodnie z warunkami lokalowymi, ruchu lub innej kolejności obiektu rekreacyjnego, a także innych specyfikacjach zamówienia noclegu zawartej pomiędzy wynajmującym a klientem przed przyjazdem. Klient w tym przypadku jest zobowiązany do przestrzegania tych wzajemnie uzgodnionych warunkach.
  Klient jest zobowiązany stwierdzonych braków i wad niezwłocznie powiadomić wynajmującego, które mogą zostać podjęte w celu ich usunięcia.
  Jeśli właściciel wyżej niedociągnięć i braków, które uprawniają klienta do reklamacji nie trafia do niezwłocznego usunięcia, konieczne jest, aby dochodzić roszczeń od noclegów na miejscu, na przykład w postaci rabatów cenowych na zakwaterowanie.
  Usługi Pośrednictwa reklamacji klient u dostawcy, czyli U TIPPOBYTu na piśmie przez wysłanie reklamacji do siedziby TIPPOBYTu lub adres e-mail:. Tippobyt@tippobyt.cz~~number=plural
  TIPPOBYT nie ponosi odpowiedzialności za działania basenów, wyciągów narciarskich, restauracji i innych usług biorące udział w prezentacji menu obiektu. Informacja ta jest zazwyczaj ze źródeł informacji publicznej i nie są gwarantowane. Informacje o odległościach do poszczególnych usług i rekreacyjnych są jedynie orientacyjne.
  Reklamacja, klient - konsument ma prawo zwrócić się do Czeskiej Inspekcji Handlowej, która nadzoruje przestrzeganie zobowiązań określonych w ustawie nr 634/1992 Coll, dotyczących ochrony konsumentów, z późniejszymi zmianami...

Artykuł X Postanowienia końcowe

 1. Tych warunków transakcji wchodzi w życie z dniem 1 5-cia 2015, i są wiążące dla TIPPOBYT dla klienta i dla gości.
 2. Klient potwierdza, że był z ogólnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej, że ich rozumie i zgadza się z nimi, co potwierdza swoją zgodę na zlecenie zamieszkania mediacji.
 3. Wysłanie zamówienia internetowego klient TIPPOBYTu przyznane zgodnie z ustawą nr. 101/2000 Sb., W umowie o ochronie danych osobowych z przetwarzaniem danych osobowych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych osobowych dla innych celów marketingowych TIPPOBYT Ltd., dla przyszłych ofert Ltd. usługi TIPPOBYT, w tym przesyłania informacji o nowościach, wydarzeniach i wysyłanie e-mail marketing oferuje TIPPOBYT Ltd. (Tj. Aktualności list z maksymalnej częstotliwości. 6 x 1 rok). Zgoda ta jest udzielana na czas nieokreślony i może być w każdej chwili odwołane przez Klienta w formie pisemnej.
 4. Właściciel potwierdza, że był z ogólnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej, że ich rozumie i zgadza się z nimi, którą potwierdza się poprzez wypełnienie i wysłanie kwestionariusza do obiektu w ramach umowy o współpracy (umowa o współpracy) pomiędzy nim a TIPPOBYTem i potwierdzając każdy przekazał rozkaz pobytu.

  Zadowolenie z naszych usług, przyjazny i spokojny pobyt ze szczęśliwym powrocie do domu, życzę: Petr Fix - jednatel TIPPOBYT s.r.o.
  Email: tippobyt@tippobyt.cz
  http://www.tippobyt.cz

Informacje o usługodawcy - maklerskich pobytów rekreacyjnych:

TIPPOBYT Ltd.

Na Vršku 127 Hněvousice, 295 01 Mnichovo Hradiště

ID: 29138965

VAT: CZ29138965

zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Miejskiego w Pradze, sekcja C, plik nr 203171,

Adres do korespondencji e-mail: tippobyt@tippobyt.cz,

kontakt telefoniczny: tel. +420 731 535 546, +420 604 430 150

http://www.tippobyt.cz

 
x

Masz pytanie?

Napisz do nas, dzwoń pod numer

 
 

TOP 20 wybór chaty i domki

Pod Bukovcem - chalupa

Szumawa i Czechy zachodnie

Pod Bukovcem - chalupa

Rustykalny luksusowy domek z sauną i piwnicy znajduje się poniżej wzgórza...

Mój wybór

C3-026

5 pomieszczeń (12 łóżek)

Lužná - Branný vrch - chalupa

Czechy południowe

Lužná - Branný vrch - chalupa

Dom letniskowy z krytym basenem (całorocznie), znajdującej się w górnej części...

Mój wybór

C2-024

5 pomieszczeń (8 łóżek + 1 przystawka)

Čistá - chalupa

Karkonosze i Góry Izerskie

Čistá - chalupa

Wygodny domek z basenem z podgrzewaną wodą znajduje się w pobliżu Net wsi,...

Mój wybór

C5-001

5 pomieszczeń (21 łóżek + 1 przystawka)

U Kamenné - wellness chalupa

Karkonosze i Góry Izerskie

U Kamenné - wellness chalupa

Wellness komfortowy domek z sauną, jacuzzi i basenem znajduje się w górnej...

Mój wybór

C5-004

6 pomieszczeń (12 łóżek + 2 przystawki)

Blansko - chalupa

Karkonosze i Góry Izerskie

Blansko - chalupa

Piękny stylowy domek z basenem w lecie i niepowtarzalnych widoków znajdujących...

Mój wybór

C5-007

4 pomieszczenia (7 łóżek + 2 przystawki)

Špičák - horská chata

Karkonosze i Góry Izerskie

Špičák - horská chata

Domek z dużym basenem znajduje się na górze Špičák, wsie siedlisk Górnym...

Mój wybór

C5-030

9 pomieszczeń (20 łóżek)

Střítež - chalupa

Karkonosze i Góry Izerskie

Střítež - chalupa

Domek z basenem znajduje się w pobliżu miejscowości Střítež, Nowe Miasto gmina...

Mój wybór

C5-064

1x apartmán pro 4 osoby, 1x apartmán pro 10 osob (14 łóżek)

Pec p. Sněžkou - Jelení hora - chalupa

Karkonosze i Góry Izerskie

Pec p. Sněžkou - Jelení hora - chalupa

Niezwykle komfortowy domek z stylowe wnętrza oraz podgrzewanym baryłkę...

Mój wybór

C5-005

6 pomieszczeń (12 łóżek + 5 przystawek)

Pod Špičákem - chalupa

Góry Orlickie i Czechy wschodnie

Pod Špičákem - chalupa

Wygodny domek odnowy biologicznej z jacuzzi, sauną i basenem znajduje się na...

Mój wybór

C7-029

9 pomieszczeń (18 łóżek + 7 przystawek)

Javorčí - wellness chalupa

Morawa Południowa i Środkowa

Javorčí - wellness chalupa

Niezwykle luksusowy domek wellness (sauna, podgrzewany bar, basen) położony na...

Mój wybór

M1-029

3x AP pro 4 - 6 osob (16 łóżek)

Květná - horská chata

Jesioniki i Góry Oderskie

Květná - horská chata

Domek z basenem i spa (sauna, jacuzzi) zlokalizowany w pobliżu miejscowości...

Mój wybór

M2-024

6 pomieszczeń (16 łóżek)

Okrouhlice - wellness chata

Beskidy

Okrouhlice - wellness chata

Niezwykle komfortowy domek z basenem, studio odnowy biologicznej (sauna, sauna...

Mój wybór

M3-004

7 pomieszczeń (11 łóżek + 4 przystawki)

Ústí - Světlá - chata

Beskidy

Ústí - Světlá - chata

Luksusowo urządzony domek z własnej sauny na podczerwień i jacuzzi znajdującego...

Mój wybór

M3-028

6 pomieszczeń (8 łóżek)

 

Nowości DOMKI LETNISKOWE

archiwum wiadomości

 • Chata do wynajęcia, latem i zimą w Karkonoszach !

  Chata do wynajęcia, latem i zimą w Karkonoszach !

  Nasza propozycja: Stylowy i luksusowo wyposażony domek z basenem w Karkonoszach ! Obiekt jest dostępny w celach wypoczynkowych przez cały rok. Możliwość tygodniowych lub wikendowych wynajmów. Proponujemy odwiedzić Janské Lázně i Černá Hora. Prawdziwe przeżycie – nadstandardowo luksusowa chata drewniana z piecykiem kafelkowym i...

 • Wynajem domku przy aquapark Tatralandia !

  Wynajem domku przy aquapark Tatralandia !

  Wynajem domku za SUPER ceny przy zaporze Liptovská Mara i popularnym aquaparku Tatralandia – SŁOWACJA. Stylowy domek z doskonałym stosunku jakość / cena, 4 pomieszczenia, 10 łóżek.

 • Chaty i domki weekendowe – SYLWESTER !

  Chaty i domki weekendowe – SYLWESTER !

  Chaty i domki weekendowe – SYLWESTER ! Nowy portal dla naszych klientów – chaty i domki weekendowe do wynajęcia na sylwestra ! Przegląd wolnych chat w terminie sylwestrowym znaleńć można na nowych stronach internetowych http://www.silvestr-chaty-chalupy.cz/ . To wyspecjalizowany portal obejmujący oferte najlepszych chat...

 • Luksusowa chata drewniana w Karkonoszach

  Luksusowa chata drewniana w Karkonoszach

  Chata drewniana z basenem za SUPER ceny ! Drewniana chata dla 22 osób s basenem v Karkonoszach to jeden z obiektów o wysokim standardzie za niską cenę. W okresie zimowym można wyużyć niedalekiego stoku narciarskiego. W lecie oświeżyć się można w prywatnym basnie w ogrodzie . Luxusowo wyremontowana chata z basenem ogrzewanym,...

 

TIPPOBYT s.r.o.
Domki letniskowe w Czeskiej i Słowackiej Republice

TipPobyt.cz
Jsme Dobrý Anděl
 

Pronájem chaty a chalupy v ČR a SK

Polecamy: